लामा फेरा फाऊंडेशनच्या वतीने माईंच्या गुणवंत लेकींचा गौरव

लामा फेरा फाऊंडेशनच्या वतीने माईंच्या गुणवंत लेकींचा गौरव

लामा फेरा फाऊंडेशनच्या वतीने माईंच्या गुणवंत लेकींचा गौरव

लामा फेरा फाऊंडेशनच्या वतीने माईंच्या गुणवंत लेकींचा गौरव

लामा फेरा फाऊंडेशनच्या वतीने माईंच्या गुणवंत लेकींचा गौरव

लामा फेरा फाऊंडेशनच्या वतीने माईंच्या गुणवंत लेकींचा गौरव

लामा फेरा फाऊंडेशनच्या वतीने माईंच्या गुणवंत लेकींचा गौरव

Mamta Balsadan Orphanage Centre, Pune April 2024

Water Borewell to Mamta Balsadan Orphanage, March 2024